ยินดีต้อนรับ

ดนตรี นาฏศิลป์ คือ ศิลปะการแสดง ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยประณีตงดงาม ให้ความบันเทิงอันโน้นนาวอารมณ์และความรู้สึกและความรู้สึกคล้ายตาม